Objavljeno: 09.04.2019

Tijekom radnog sastanka zamjenika gradonačelnika Piližote s Vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina grada Osijeka predočene su izvršene aktivnosti tijekom mandata 2015. – 2019. Posebna pozornost je upućena na predstojeće izbore za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Dana 14. ožujka stupio je na snagu Zakon o izboru Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19). Temeljem članka 7. Zakona izbori za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održavaju se prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine.
Vlada Republike Hrvatske donijela je:
– Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 32/19) i
– Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 32/19)
Navedene odluke stupile su na snagu 3. travnja 2019.
Odlukama su određene jedinice lokalne i područne samouprave u kojima će se provesti Izbori za članove Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
U Gradu Osijeku izbori će se provesti:
1. za članove Vijeća nacionalnih manjina
– albanske – 15 članova
– bošnjačke – 15 članova
– mađarske – 15 članova
– njemačke – 15 članova
– slovačke – 15 članova
– srpske – 15 članova

2. za jednog predstavnika nacionalne manjine
– crnogorske
– makedonske
– romske
– slovenske
te je određen dan provedbe Izbora (5. svibnja 2019.)
” Želimo nastaviti sinergiju između Grada Osijeka i Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina jer na taj način još jednom potvrđujemo da je grad Osijek multikulturalan i multietnički grad. Koristim prigodu čestitati jučerašnji Svjetski dan Roma i pozvati i predstavnike Roma da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore, budući da u prethodnom mandatu nismo imali predstavnika Roma. Isto tako, pozivam vas i na tradicionalnu manifestaciju ” Šarana jaja bojama grada”koja će ponovo okupiti i predstavnike nacionalnih manjina i obogatiti taj dan svojom raznolikošću i tradicionalnim vrijednostima”, zaključio je Piližota.

Skip to content