2. sjednica Gradskoga vijeća Grada Osijeka - 5. srpnja 2017., u 9,00 sati

Dnevni red

Arhiva sjednica:

  • Poglavarstvo
  • Gradsko vijeće
  • Gradonačelnik

Za slušanje audio zapisa koristite ovaj program:

Preuzimanje - DSS Player Lite

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.