Lucija Zrno

Odsjek za radno-pravne i opće poslove

Funkcija: viša stručna suradnica

Broj sobe: 31

Telefon: 229 290

E-mail: lucija.zrno@osijek.hr

Veličina slova