Vesna Škorak

Pododsjek za administrativne i tehničke poslove

Funkcija: voditeljica pododsjeka 1.

Broj sobe: 55

Telefon: 229 291

E-mail: vesna.skorak@osijek.hr

Veličina slova