mr.sc.Sibila Jović, dipl.oec.

Upravni odjel za financije i nabavu

Funkcija: pomoćnica pročelnika Upravnog tijela - za financije

Broj sobe: 44

Telefon: 229 155

E-mail: sibila.jovic@osijek.hr