Nataša Zorić

Odsjek za naplatu komunalnih prihoda

Funkcija: viša stručna suradnica

Broj sobe: 76

Telefon: 229 114

E-mail: natasa.zoric@osijek.hr

Veličina slova