Martina Vidaković

Odsjek za kulturu

Funkcija: savjetnica 1.

Broj sobe: 59

Telefon: 229 129

E-mail: martina.vidakovic@osijek.hr

Veličina slova