Marijana Radman

Odsjek za naplatu komunalnih prihoda

Funkcija: administrativna tajnica 2.

Broj sobe: 21

Telefon: 229 166

E-mail: marijana.radman@osijek.hr

Veličina slova