Renata Makarijevski

Pododsjek za administrativne i tehničke poslove

Funkcija: referentica 2.

Broj sobe: 55

Telefon: 229 251

E-mail: renata.makarijevski@osijek.hr