Krunoslav Plećaš

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Funkcija: viši savjetnik-specijalist

Telefon: 229 127

E-mail: krunoslav.plecas@osijek.hr

Veličina slova