Nataša Ižaković

Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Funkcija: savjetnica 1.

Broj sobe: 53

Telefon: 229 168

E-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

Veličina slova