Irena Govedarica

Pododsjek Pisarnica

Funkcija: referentica 1.

Broj sobe: 2

Telefon: 229 279

E-mail: irena.odobasa@osijek.hr