Sanja Farkaš

Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Funkcija: viša referentica 1.

Broj sobe: 53

Telefon: 229 165

E-mail: sanja.farkas@osijek.hr

Veličina slova