Blaženka Alerić

Odsjek za radno-pravne i opće poslove

Funkcija: viša stručna suradnica

Broj sobe: 31

Telefon: 229 150

E-mail: blazenka.aleric@osijek.hr

Veličina slova