Aleksandra Čulin

Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

Funkcija: viša savjetnica - specijalistica

Broj sobe: 14

Telefon: 031 229 280

E-mail: aleksandra.culin@osijek.hr

Skip to content