Aleksandra Čulin

Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

Funkcija: viša savjetnica specijalistica

Broj sobe: 14

Telefon: 229 280

E-mail: aleksandra.culin@osijek.hr

Veličina slova