“Škole jednakih mogućnosti”

Objavljeno: 22.03.2017

Nositelj projekta: Grad Osijek

Partneri na projektu: OŠ Tin Ujević, OŠ Retfala, OŠ Višnjevac, OŠ Josipovac, OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Frana Krste Frankopana, OŠ August Šenoa, OŠ Franje Krežme, OŠ Mladost, OŠ Grigor Vitez, OŠ Ivana Filiovića, OŠ Vijenac, OŠ Jagode Truhelke, OŠ Svete Ane, OŠ Tenja, OŠ Vladimira Becića i OŠ Dobriša Cesarić.

Opći cilj projekta je osiguranje redovite i kvalitetne školske prehrane osnovnoškolskoj djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva radi ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva.
Organizacijom prehrane u osnovnim školama osigurat će se jednake mogućnosti za svu djecu neovisno o socijalnom i materijalnom statusu, boji kože, rasnog ili etničkog podrijetla spola, vjere ili uvjerenja, a ujedno će se voditi računa o zaštiti dostojanstva djece. Kako bi se smanjila diskriminacija i izoliranost djece te podigla kvaliteta života one djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Specifični cilj projekta je osiguranje i podjela redovitog obroka djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva u 17 osnovnih škola kojima je Grad Osijek osnivač. Ostvarenjem specifičnog cilja poboljšat će se socijalna slika grada i potaknuti aktivno i zdravo odrastanje osnovnoškolaca čiji roditelji nisu u mogućnosti sami osigurati prehranu svojoj djeci. Ostvarenje specifičnog cilja doprinosit će i općem cilju Poziva

Ciljne skupine: 506 osnovnoškolaca u siromaštvu ili riziku od siromaštva, koja ne spadaju u skupinu članova kućanstva korisnika i troškova stanovanja u Gradu Osijeku, već djeca koja su članovi obitelji koja živi u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te im se ovim projektom osigurava korištenje besplatnih obroka u osnovnim školama koji do sada nisu koristili

Projektne aktivnosti su: osiguranje i podjela obroka djeci koja se nalaze u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a odabrana su temeljem kriterija.

Ukupan proračun projekta iznosi 507.866,00 kuna.

 

Skip to content