Počela izgradnja regionalnog Centra za autizam

Objavljeno: 28.03.2017

Na bivšoj lokaciji Škole za osposobljavanje i obrazovanje “Vinko Bek” u Vinkovačkoj 3 započeli su radovi na izgradnji novog Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djeci s poremećajem iz autističnog spektra vrtićke i školske dobi.

Sveukupna korisna (zatvorena) površina Centra iznosit će 1.491,80 m2, a sadržavati sve što je nužno potrebno od učionica, glazbene i likovne radionice, senzorne sobe, kabineta psihologa i logopeda, kabineta za senzornu integraciju i kabineta radnog terapeuta do terapijskog bazena, dvorane za tjelovježbu, fizikalne terapije i kabineta za fizioterapiju blagovaonice, školske kuhinje.

Radove su danas obišli gradonačelnik Ivan Vrkić zajedno sa županom Vladimirom Šišljagićem, ravnateljicom škole Vinko Bek Sande Zlatarić roditeljima djece s poremećajem iz autističnog spektra i glavnim projektantom Predragom Rechnerom.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 13.726.819,76 kuna, od kojih će Grad Osijek sufinancirati izgradnju objekta Centra u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a preostali iznos Osječko-baranjska županija, a nakon otvaranja Grad Osijek preuzima financiranje predškolskih programa u Centru u cijelosti za djecu s prebivalištem na području Grada Osijeka.

I gradonačelnik i župan iskazali su veliko zadovoljstvo što će Osijek i cijela slavonska regija (koja obuhvaća 5 županija) dobiti ovakvu ustanovu, u kojoj će biti moguća rana intervencija koja je od ključne važnosti kod poremećaja autističnog spektra, baš kao i individualni program te intenzivan rad s terapeutom/rehabilitatorom. Kako se radi o složenom poremećaju koji kod svake osobe donosi jedinstvene karakteristike u proces se obavezno uključuju psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut, psihijatar. U slavonskoj regiji registrirana je 241 osoba s ovim poremećajem, od toga 103 u OBŽ, no s obzirom da nema sustavne dijagnostike zapravo je taj broj znatno veći.
Radove izvodi tvrtka Zuber, a trebali bi biti završeni za dvije i pol godine.

Skip to content