Plan provedbe obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka-proljetni tretman/2020., za period od 6. do 11. travnja 2020.

Objavljeno: 09.04.2020

Skip to content