Plan provedbe obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka-proljetni tretman/2020., za period od 23. do 27. ožujka 2020.

Objavljeno: 20.03.2020

Skip to content