Plan provedbe obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka-proljetni tretman/2020., za period od 14. do 17. travnja 2020.

Objavljeno: 13.04.2020

Skip to content