Plan provedbe obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka-proljetni tretman/2020., za period od 1. do 5. lipnja 2020.

Objavljeno: 02.06.2020

Skip to content