Kako ostvariti novčanu pomoć Grada Osijeka za opremu novorođenog djeteta?

Novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetom:

1. da ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Osijeku najmanje devet mjeseci neposredno prije rođenja djeteta i

2. da novorođeno dijete ima neposredno nakon rođenja prvo prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka.

Visinu novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta utvrđuje, za svaku godinu, Gradonačelnik posebnim aktom.

Zahtjev za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta podnosi roditelj koji ispunjava uvjet prebivališta na propisanom obrascu Upravnog odjela u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta za kojeg se traži novčana pomoć.

Podnositelj zahtjeva je, uz zahtjev, dužan Upravnom odjelu priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje pomoći (osobnu iskaznicu (na uvid), uvjerenje o prebivalištu roditelja-podnositelja zahtjeva, presliku potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta, presliku rodnog lista, odnosno po potrebi i druge dokaze).

Skip to content