Održana 10. sjednica osječkog Gradskog vijeća

Objavljeno: 28.07.2022

U Osijeku je u četvrtak, 28. srpnja 2022., održana 10. sjednica Gradskoga vijeća, koja je pred vijećnike stavila dvije točke dnevnoga reda. Riječ je o Prijedlogu Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom Javnom natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni Nemetin – za ponudu pristiglu u lipnju 2022., kao i o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 10443/14 k.o. Osijek u Industrijskoj zoni Nemetin. Vijećnici su se izjašnjavali putem elektroničke pošte te jednoglasno dali suglasnost za obje Odluke. Kao najpovoljniji ponuditelj za osnivanje prava građenja u Industrijskog zoni Nemetin odabrana je tvrtka Log Expert Five d.o.o. iz Zagreba. Sjednica je zaključena u 11:25 sati. Cijeli tijek sjednice dostupan je na poveznici: https://www.osijek.hr/10-sjednica-gradskoga-vijeca-grada-osijeka-3/ .

Skip to content