10. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA

Objavljeno: 28.07.2022

10. sjednica Gradskoga vijeća Grada Osijeka, 28. srpnja 2022. (četvrtak),  9,00 sati uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte.

Dnevni red možete vidjeti ovdje.

Napomena: Kako bi vidjeli posljednju aktualnu obavijest, potrebno je osvježiti stranicu (mišem na ikonu refresh, tipka F5 ili Ctrl+R na PC-ju)

____

9:00 – Predsjednik Gradskoga vijeća, Vladimir Ham

Poštovane vijećnice i vijećnici Gradskoga vijeća,

Otvaram 10. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Osijeka i obavještavam Vas da je sudjelovanje u radu od ukupno 31 vijećnika prijavilo 23 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Pozivamo Vas da do 9:10 sati dostavite Vaše eventualne prijedloge za izmjenu, odnosno dopunu predloženog dnevnog reda.

U 9:20 sati obavijestit ćemo Vas da li je bilo prijedloga za izmjenu, odnosno dopunu predloženog dnevnog reda.

____

9:20 – Predsjednik Gradskoga vijeća, Vladimir Ham

Obavještavamo Vas da prijedloga za izmjenu, odnosno dopunu prijedloga dnevnog reda nije bilo te Vas pozivamo da glasujete sa „ZA“ ili „PROTIV“ o predloženom dnevnom redu do 9:30 sati

O rezultatima glasovanja ćemo Vas izvijestiti do 9:45 sati.

Također Vas obavještavamo da su se nakon 9:00 sati prijavila još 3 vijećnika te je sada sjednici nazočno 26 vijećnika.

____

9:35 – Predsjednik Gradskoga vijeća, Vladimir Ham

obavještavam Vas da ste za predloženi dnevni red glasovali s 26 glasova „ZA“ te je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno.

Uz materijale sukladno Poslovniku dobili ste cjelovito obrazloženje prijedloga i pripadajuće priloge te Izvješće sa sjednica radnih tijela Gradskoga vijeća.

Prije početka rada po dnevnom redu predlažem objedinjenu raspravu o točkama Dnevnog reda, a glasovanje o svakom prijedlogu posebno.

Vijećnici će se izjasniti o ovom prijedlogu, na način – „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ do 10:00 sati e-mail-om.

Objedinjena rasprava o točkama Dnevnog reda, a glasovanje o svakom prijedlogu posebno.

O rezultatima glasovanja o objedinjenoj raspravi vijećnike ćemo izvijestiti do 10:10 sati.

____

10:00 – Predsjednik Gradskoga vijeća, Vladimir Ham

obavještavam Vas o rezultatima glasovanja o objedinjenoj raspravi.

Vijećnici su glasovali o ovom prijedlogu s 26 glasova „ZA“ te je prijedlog prihvaćen jednoglasno.

Obavještavam Vas da će rasprava o točkama dnevnog reda trajati do 11:00 sati te Vas pozivam da svoje stavove o prijedlozima iz Dnevnoga reda dostavite do 10:40 sati, uz obaveznu naznaku točke dnevnoga reda na koju se odnose.

U vremenu još uvijek otvorene rasprave do 11:00 sati svim vijećnicima će se dostaviti zaprimljeni stavovi vijećnika o prijedlozima iz dnevnoga reda.

Raspravu ću zaključiti u 11:00 sati.

_______________________

Vijećnička pitanja i odgovori

Pitanje: vijećnik, Antonio Sobol

Poštovani,
S obzirom na važnost teme, smatram da je sjednica morala biti javna, a ne elektronska.
Dolazimo do situacije da su 3 od 10 sjednica, što znači 30% održane elektronski i na tim sjednicama onemogućena je kvalitetna rasprava.
Ulazak investitora u Industrijsku zonu NEMETIN je svakako dobar, međutim, pitanja i dvojbe koja bih želio raspraviti na sjednici su:
1. Tvrtka LOG EXPERT FIVE d.o.o. iz Zagreba osnovana je 4.4.2022. godine. Ne želi koristiti olakšicu/poticaj. Zastupa ju Odvjetničko društvo Bardek,
Lisac, Mušec, Skoko & partneri d.o.o. iz Zagreba.
2. U lipnju 2022., tvrtka LOG EXPERT FIVE d.o.o. je potpisala obvezujuće pismo namjere s budućim zakupnikom, globalnom kompanijom za pružanje usluga proizvodnje s oko 100 tvornica u 30 zemalja, te 260000 zaposlenika. (Zbog obveze povjerljivosti ne može se otkriti o kojoj se kompaniji radi, a u daljnjem tekstu ju nazivamo “Fortune 500 kompanija”!).
3. Koji su potencijalni rizici ovog posla i da li u isti treba uključiti Unutarnju reviziju Grada Osijeka?
Moramo vjerovati u dobre namjere budućeg investitora, ali nikako ne podržavam način da se ovako važne odluke donose na elektronskoj sjednici bez kvalitetne rasprave.

Odgovor: pročelnik UO za gospodarstvo, Igor Medić

Grad Osijek je raspisao Javni natječaj koristeći institut prava građenja upravo zbog zaštite imovine Grada Osijeka.
Na taj način tvrtka ne postaje vlasnik zemljišta dok ne zadovolji sve propisane uvjete: u roku od dvije godine od potpisa ugovora neophodno je ishođenje građevinske dozvole i u roku od četiri godine neophodno je ishoditi uporabnu dozvolu.
Ukoliko bilo koji od dva navedena uvjeta nije ispoštovan, raskida se ugovor s investitorom, a do tada uplaćene naknade za pravo građenja Grad Osijek zadržava. U ovom konkretnom slučaju, investitor je uplatio jamčevinu u iznosu od 1.098.788,70 kn, te je položio instrumente osiguranja: bjanko zadužnice na ukupni iznos od 3.300.000,00 kn. Investitor može zatražiti objavu natječaja o kupovini zemljišta tek nakon dobivanja uporabne dozvole za objekt, minimalne površine od 20% ukupne površine zemljišta, na kojem je osnovano pravo građenja. Investitor na natječaju za kupovinu zemljišta ima pravo prvokupa i mogućnost korištenja olakšica iz Programa poticaja i olakšica za IZ Nemetin.

Sukladno navedenom, mišljenja smo da su potencijalni rizici za Grad Osijek u ovom slučaju minimalni i zanemarivi u usporedbi s potencijalom konkretne investicije. U kontaktu s djelatnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja saznali smo da je konkretna investicija jedna od najvećih u proteklih 20 godina u Hrvatskoj.

Odgovor: voditeljica unutarnje revizije, Milena Kordi

Vezano uz točku 3. pitanja vijećnika Sobola mišljenja smo da su kroz Program poticanja i ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva poduzete adekvatne mjere na potencijalne rizike i u ovom trenutku nije potrebno uključit Unutarnju revizije Grada Osijeka. Ukoliko se ukaže potreba u
narednom razdoblju uključit će se Unutarnja revizija Grada Osijeka.

_____________________

Pitanje: vijećnica, Jesenka Ricl

Poštovani i uvaženi,
potvrđujem sudjelovanje u elektronskoj 10. Sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka.
Ipak, ponovno molim da se praksa sudjelovanja u “elektronskim” sjednicama – u kojima sudjelujemo slanjem elektroničke pošte – ukine te da Vijećnici koriste suvremene metode komuniciranja – poput videokonferencije – u budućim sjednicama. Svi Vijećnici su na korištenje
dobili potrebnu digitalnu opremu te svi imamo pristup internetu.
Video – konferencija pridonosi kvaliteti rada Vijećnika, ali i transparentnosti prilikom odlučivanja na razini Vijeća, skraćuje vrijeme i optimizira rad gradskih službenika, a kao takva može biti zabilježena u video zapisu i objavljena na internet stranici osijek.hr
Digitalna tranzicija Grada Osijeka mora se očitovati i biti primijenjena i u radu Gradskog vijeća.
Ljubazno molim Dogradonačelnika Vulina za pisano očitovanje po pitanju uvođenja video konferencije kao oblika održavanja Sjednica u virtualnom obliku u onim slučajevima kada Grad nije u mogućnosti organizirati Sjednice uživo.

Odgovor: zamjenik gradonačelnika, Dragan Vulin

Zahvaljujemo Vam na inicijativi, koju ćemo razmotriti.
Dosadašnja praksa Grada Osijeka, ali i mnogih drugih gradova, bila je da se elektronička sjednica održava na ovakav način (putem elektroničke pošte).
Smatramo da ovakvim održavanjem sjednice nisu umanjena prava vijećnika jer svaki vijećnik ima mogućnost sudjelovati u raspravi uz pisani dokaz njegovog sudjelovanja, a na mrežnoj stranici Grada osijeka, javnost može pratiti tijek sjednice.

________________________

Komentar: vijećnik, Antonio Sobol

S obzirom na odgovore voditeljice Kordi i pročelnika Medića, uočavam proturječnosti jer pročelnik Medić govori o minimalnim rizicima, ali rizici očito postoje, a voditeljica Kordi ističe da nije potrebno uključivanje Unutarnje revizije.

Moje je mišljenje da je Unutarnja revizija potrebna ako postoji i najmanji rizik.

Međutim, teško nam je svima raspravljati ovako putem maila.

Što se tiče veličine investicije, ovo je investicija Log expert one:

https://www.poslovni.hr/hrvatska/planulo-svih-68-000-logistickih-kvadrata-u-zoni-meridian-16-4287609

a postoje i investicije, odnosno osnovane tvrtke Log expert two, three i four.

Komentar: zamjenik gradonačelnika, Dragan Vulin

Svaki pravni posao takve vrste uvijek predstavlja određeni rizik, a Grad Osijek se pri sklapanju takvih poslova maksimalno osigurava u slučaju nastupanja bilo kojih otegotnih okolnosti. Stoga ostajemo kod stava kojeg je navela voditeljica unutarnje revizije.

__________________________________________

11:00 – Predsjednik Gradskoga vijeća, Vladimir Ham

Zaključujem raspravu i obavještavam Vas da su Vam dostavljeni pristigli prijedlozi, pitanja kao i očitovanja.

Molim Vas da do 11:20 sati glasujete o točkama dnevnoga reda – „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.

1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom Javnom natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni Nemetin – za ponudu pristiglu u lipnju 2022.

2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 10443/14 k.o. Osijek u Industrijskoj zoni Nemetin.

O rezultatima glasovanja izvijestiti ćemo Vas do 11:30 sati.

__________________________________________

11:25 – Predsjednik Gradskoga vijeća, Vladimir Ham

U prilogu Vam dostavljam rezultat glasovanja o točkama dnevnoga reda.

Točka 1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom Javnom natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni Nemetin – za ponudu pristiglu u lipnju 2022.: Obavještavamo Vas da je Odluka donijeta jednoglasno s 25 glasova “ZA”.

Točka 2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 10443/14 k.o. Osijek u Industrijskoj zoni Nemetin: Obavještavamo Vas da je Odluka donijeta jednoglasno s 25 glasova “ZA”.

Zaključujem 10. sjednicu Gradskoga vijeća, u 11:25 sati.

Lijep pozdrav.

Predsjednik Gradskoga vijeća

Vladimir Ham, dipl.oec.

Skip to content