Nova biciklističko-pješačka staza od Osijeka do Bilja

Objavljeno: 22.10.2021

Završnom konferencijom predstavljena je biciklističko-pješačka staza duž Biljske ceste odnosno od Osijek do Bilja u dužini od 5,8 kilometara.

Početak ove staze je na Lijevoj obali rijeke Drave ispod cestovnog mosta, a završava u centru Bilja u Blatnoj ulici.

Povodom završetka radova organizirana je konferencija na kojoj su nazočili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Općine Bilje, ministrica Nataša Tramišak, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin, župan Ivan Anušić te načelnik Željko Cickaj.

Zahvalivši se svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, uvodno se obratio načelnik Cickaj.

„Riječ je o vrijednom zajedničkom projektu Grada Osijeka i Općine Bilje, a zahvaljujem Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i ministrici Nataši Tramišak na dodijeljenih nešto više od 900.000 kuna za ovaj projekt, čime su znatno smanjeni troškovi udjela Općine“, rekao je Cickaj.

Cickaj je također naglasio da će ova će staza najviše poslužiti dnevnim migracijama njihovih mještana na putu prema Osijeku i obrnuto, ali i cikloturistima kojih je sve više.

Vulin je naglasio važnost biciklističke staze kako za Grad Osijek tako i Općinu Bilje.

„Biciklističku stazu čini 4,2 kilometra na području Općine Bilje i još 1,6 kilometra te staze nalazi se na području koje administrativno pripada Gradu Osijeku. To je zajednički projekt, a ukupna vrijednost je 11,2 milijuna kuna. Staza povezuje Općinu Bilje i Grad Osijek, veliki je benefit za dnevne migracije građana, ali i turizam jer Općina Bilje nudi značajne prirodne ljepote, ugostiteljske i ostale turističke sadržaje te u najboljem smislu dopunjuje ponudu grada Osijeka“, rekao je zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin.

Vulin se također zahvalio resornoj ministrici Tramišak jer je za ovaj projekt uz sredstva lokalnih proračuna kroz ITU mehanizam osigurano preko 9 milijuna kuna bespovratnih financijskih sredstava.

„Projekt je i simbolično, ovaj put biciklističkom stazom, a ne mostovima i cestama, spojio hrvatsku Baranju i Slavoniju“, rekao je Anušić te istaknuo da se danas biciklom može doći od Đakova i dalje do Kopačkog rita, Zmajevca i drugih turističkih destinacija u Baranji koja sve više dobivaju na važnosti ne samo u Osječko-baranjskoj županiji nego i cijeloj Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Anušić je osobito naglasio da je ovim projektom povećana sigurnost biciklista i pješaka uz cestu koja je izuzetno prometna.

„Cilj izgradnje ovakve infrastrukture je povezivanje okolnog područja s gradom, odnosno jačanje Urbane aglomeracije Osijek. Oko 39 kilometara biciklističkih staza izgrađeno je putem spomenutog mehanizma teritorijalnih ulaganja. Vrijednost ulaganja iz fondova Europske unije je gotovo 40 milijuna kuna, a kada tu dodamo i vlastita sredstva općina u okruženju, govorimo o ulaganjima većim od 60 milijuna kuna. Ovakvi projekti stavljaju Osječko-baranjsku županiju na vrh u Republici Hrvatskoj po pitanju korištenja bicikala kao oblika prijevoza, urbane mobilnosti i održivog javnog prijevoza, a svoju namjenu ovaj tip prijevoza nalazi i u turističkom smislu“, rekla je ministrica Nataša Tramišak.

Na osječkom dijelu projekta biciklistička staza na Biljskoj cesti je proširena na 4 metra, a uz novu javnu rasvjetu i izmještenu autobusnu stanicu, postavljeni su i odbojnici uz cestu za sigurnost biciklista, a Općina Bilje je nastavila s rekonstrukcijom ostatka biciklističke staze na ovoj frekventnoj dionici. Cilj provedbe projekta je povećati broj putovanja izvršenih u sustavu javnog prijevoza, što se postiglo povećanjem razine prometa građana na obje dionice.

Projekt je trajao 24 mjeseca, od 3. rujna 2019. do 3. rujna 2021. godine, a sufinanciran u okviru ITU mehanizma iz Kohezijskog fonda.

Skip to content