Javni poziv za uvid u spis predmeta Vodovod-Osijek d.o.o., građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbna mreža 2. skupine i sustav odvodnje otpadnih voda na građevnoj čestici 3880 i dr., k.o. Tenja, J. Kaštelana

Javni poziv za uvid u spis predmeta Vodovod-Osijek d.o.o., građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbna mreža 2. skupine i sustav odvodnje otpadnih voda na građevnoj čestici 3880 i dr., k.o. Tenja, J. Kaštelana
Veličina slova