Javni poziv za uvid u spis predmeta LUČKA UPRAVA OSIJEK, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – pristanište za putničke brodove na desnoj obali rijeke Drave na čestici 8992/19 k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta LUČKA UPRAVA OSIJEK, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – pristanište za putničke brodove na desnoj obali rijeke Drave na čestici 8992/19 k.o. Osijek
Veličina slova