JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Miševačka 15,a u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – parovod Ina – Šećerana, 2. skupina, na katastarskim česticama broj 8879, 8882/2, 8950/1, 11547 i 9976/4 k. o. Osijek u Osijeku, Istočna industrijska zona

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Miševačka 15,a u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – parovod Ina – Šećerana, 2. skupina, na katastarskim česticama broj 8879, 8882/2, 8950/1, 11547 i 9976/4 k. o. Osijek u Osijeku, Istočna industrijska zona
Veličina slova