Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-ODS d.o.o., Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije KB NN rasplet iz TS, Osijek 293 na građevnoj čestici 5787/1, 5787/2 i 5741 k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-ODS d.o.o., Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije KB NN rasplet iz TS, Osijek 293 na građevnoj čestici 5787/1, 5787/2 i 5741 k.o. Osijek
Veličina slova