Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – parkiralište s pristupnom cestom na Vij. I. Meštrovića, kčbr. 11632 i 11670 k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – parkiralište s pristupnom cestom na Vij. I. Meštrovića, kčbr. 11632 i 11670 k.o. Osijek
Veličina slova