Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-javna rasvjeta Ulice Dravska obala u Podravlju na kčbr.1145/1 i 1145/2 k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-javna rasvjeta Ulice Dravska obala u Podravlju na kčbr.1145/1 i 1145/2 k.o. Osijek
Veličina slova