Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole – rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete u Krapinskom naselju u Osijeku, kčbr. 4528/30 i 8931/1 k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole – rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete u Krapinskom naselju u Osijeku, kčbr. 4528/30 i 8931/1 k.o. Osijek
Skip to content