JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15)
 3. Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/16)
 4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka u 2017. (Službeni glasnik br. 12A/15)

Dokumentacija:

 1. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrasci za prijavu:

 1. obrazac za prijavu - opisa aktivnosti
 2. obrazac proračuna aktivnosti
 3. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrasci koje je potrebno dostaviti prije ugovaranja:

 1. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ostala dokumentacija:

 1. obrazac ugovora o financiranju aktivnosti
 2. obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 3. obrazac za provjeru formalnih uvjeta javnog poziva i ocjenu kvalitete vrijednosti jednokratne aktivnosti

Obrasci za izvještavanje o provedenoj aktivnosti:

 1. obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti
 2. obrazac financijskog izvještaja provedbe aktivnosti
 3. obrazac za stručno vrednovanje izvješća
Skip to content