Javni Poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka za 2020. sa natječajnom dokumentacijom

Natječajna dokumentacija:

 1. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu - opis aktivnosti
 2. Obrazac proračuna - troškovnik aktivnosti
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ostala natječajna dokumentacija:

 1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta Javnog poziva i ocjenu kvalitete vrijednosti aktivnosti
 2. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 3. Obrazac ugovora o financiranju aktivnosti
 4. Obrazac za isplatu sredstava
 5. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih aktivnosti

Obrasci za izvještavanje o provedenom projektu/programu:

 1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti
 2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe aktivnosti
Skip to content