JAVNI POZIV – VODOVOD OSIJEK d.o.o., Poljski put 1 zastupani po VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o. – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodoopskrbna mreža, 2. skupine…. na građevnoj čestici 5627, 5629, 5630, 5631, 5676, 5689 i 8940 k.o. Osijek u Osijeku, Šetalište Petra Preradovića (Sakuntala park)

JAVNI POZIV – VODOVOD OSIJEK d.o.o., Poljski put 1 zastupani po VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o. – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodoopskrbna mreža, 2. skupine…. na građevnoj čestici 5627, 5629, 5630, 5631, 5676, 5689 i 8940 k.o. Osijek u Osijeku, Šetalište Petra Preradovića (Sakuntala park)
Skip to content