JAVNI POZIV – VODOVOD OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2.skupine; -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.skupine na katastarskim česticama 8938/1, 5330, 5221, 5305, 5247, 5303, 11695, 5544, 5861 i 5888 k.o. Osijek (Osijek, Ulica Ivana Gundulića – od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala Alojzija Stepinca).

JAVNI POZIV – VODOVOD OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2.skupine; -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.skupine na katastarskim česticama 8938/1, 5330, 5221, 5305, 5247, 5303, 11695, 5544, 5861 i 5888 k.o. Osijek (Osijek, Ulica Ivana Gundulića – od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala Alojzija Stepinca).
Veličina slova