JAVNI POZIV- Hrvatske vode, Zagreb, Grada Vukovara 220 i Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – Uređenje desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka – poddionica stare luke “Tranzit”(od rkm 17+800 do rkm 18+800), 1. skupine

JAVNI POZIV- Hrvatske vode, Zagreb, Grada Vukovara 220 i Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – Uređenje desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka – poddionica stare luke “Tranzit”(od rkm 17+800 do rkm 18+800), 1. skupine
Skip to content