JAVNI POZIV-HEP-ODS d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek; – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV interpolacija TS Osijek 274; – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabelski niskonaponski rasplet iz TS Osijek 274 na katastarskoj(im) čestici(ama) 3100, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185 i 3187 k.o. Osijek (Osijek, Sljemenska ulica).

JAVNI POZIV-HEP-ODS d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek; – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV interpolacija TS Osijek 274; – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabelski niskonaponski rasplet iz TS Osijek 274 na katastarskoj(im) čestici(ama) 3100, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185 i 3187 k.o. Osijek (Osijek, Sljemenska ulica).
Veličina slova