JAVNI POZIV-HEP d.d. HR-10000 Zagreb, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevnje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV od TS Osijek 119 do TS Osijek 121 na katastarskoj(im) čestici(ama) 11110/1, 11110/11, 11119/44, 11119/43 i 11120/110 k.o. Osijek (Brijest).

JAVNI POZIV-HEP d.d. HR-10000 Zagreb, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevnje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV od TS Osijek 119 do TS Osijek 121 na katastarskoj(im) čestici(ama) 11110/1, 11110/11, 11119/44, 11119/43 i 11120/110 k.o. Osijek (Brijest).
Veličina slova