JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine – biciklistička staza Osijek-Tenja na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 10607/2, 11418/3, 11433/3 i 11251 k.o. Osijek, i k.č.br. 3780 k.o. Tenja (Osijek, Osijek-Tenja)

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine – biciklistička staza Osijek-Tenja na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 10607/2, 11418/3, 11433/3 i 11251 k.o. Osijek, i k.č.br. 3780 k.o. Tenja (Osijek, Osijek-Tenja)
Skip to content