JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 8432/1 i 8978/1 k.o. Osijek (OSIJEK, ULICA VRBIK).

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 8432/1 i 8978/1 k.o. Osijek (OSIJEK, ULICA VRBIK).
Skip to content