JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine – biciklistička staza u Huttlerovoj ulici u Osijeku (od M.Divalta do C. Hadrijana), na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 8948/2, 7211, 11817, 6776/3, 6766, 8986, 7343, 8982/1, 7344 i 8979 k.o. Osijek (Osijek, J. Huttlera (od M.Divalta do C. Hadrijana)).

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine – biciklistička staza u Huttlerovoj ulici u Osijeku (od M.Divalta do C. Hadrijana), na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 8948/2, 7211, 11817, 6776/3, 6766, 8986, 7343, 8982/1, 7344 i 8979 k.o. Osijek (Osijek, J. Huttlera (od M.Divalta do C. Hadrijana)).
Veličina slova