JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-javna rasvjeta, 2.skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1314/2, 1314/34 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Ulica kralja Petra Svačića

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-javna rasvjeta, 2.skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1314/2, 1314/34 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Ulica kralja Petra Svačića
Veličina slova