JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 7563, 7903, 8980 i 8981/1 k.o. Osijek (u Osijeku, Ulica svetog Petka)

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 7563, 7903, 8980 i 8981/1 k.o. Osijek (u Osijeku, Ulica svetog Petka)
Veličina slova