JAVNI POZIV – Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2048,2689,2160/2,2182,2173/2,2172/2,2171/2,2170/2,2181,2169/2,2159/1,2183/4,2175/4,2184/4,2176/3,2185/3,2177/2….k.o. Josipovac Višnjevac, Poštansko naselje

JAVNI POZIV – Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2048,2689,2160/2,2182,2173/2,2172/2,2171/2,2170/2,2181,2169/2,2159/1,2183/4,2175/4,2184/4,2176/3,2185/3,2177/2….k.o. Josipovac Višnjevac, Poštansko naselje
Veličina slova