JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, F.Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na k.č.br. 8978/1 i 7827/2 k.o. Osijek u Osijeku, Crkvena ulica (između Huttlerove ulice i Donjogradskog groblja

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, F.Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na k.č.br. 8978/1 i 7827/2 k.o. Osijek u Osijeku, Crkvena ulica (između Huttlerove ulice i Donjogradskog groblja
Veličina slova