Koncertni ciklus Grada – Kiril Naumov, violina i Ante Blažević, glasovir

Objavljeno: 10.04.2019

U okviru 7. osječke glazbene srijede, 5. travnja 2019., Kiril Naumov, violina i Ante Blažević, glasovir održali su koncert u Svečanoj dvorani Umjetničke škole u Belom Manastiru.

Kiril Naumov, mag.gl.prof.violine (Skopje, Makedonija).
Tijekom školovanja u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek (klasa E. Huhn, I.A. Badanjak) osvaja nagrade i priznanja na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Kao nositelj stipendije Grada Osijeka, diplomirao je 2006. sa odličnim uspjehom na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (klasa M. Ćepulić). Usavršavao se na majstorskim tečajevima istaknutih violinista i pedagoga (A. Kouchner, B. Dimčevski, M. Goto, L. Sorokow, Y. Korchinsky, D. Mihailović, C. Mackintosh i dr.). Surađivao je s kazališnim, simfonijskim, komornim i tamburaškim orkestrima te dramskim ansamblima u Hrvatskoj i u inozemstvu (Austrija, Njemačka, Švicarska, Mađarska, Rumunjska, Makedonija, BiH, i dr.) te sudjelovao kao solist i član orkestra na renomiranim hrvatskim i međunarodnim festivalima. Član je opernog orkestra HNK u Osijeku i Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika. Bavio se i pedagoškim radom kao prof. violine u Glazbenim školama te kao viši umjetnički suradnik za komornu glazbu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Suosnivač je više komornih sastava (dueta, klavirskog, gudačkog i mješovitog tria, kvarteta i kvinteta).

Ante Blažević, mag.mus.klavir, prof. klavira (1983., Virovitica).
Osnovnu glazbenu naobrazbu stekao je u Glazbenoj školi u Slatini u samo tri godine. Srednju Glazbenu školu Franje Kuhača Osijek također završava u tri godine u klasi prof. B.Janson. Diplomirao je 2006. s odličnim uspjehom na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, područni odjel u Osijeku, u klasi prof. Damira Sekošana. Usavršavao se na seminarima uglednih svjetskih pedagoga i pijanista (L. Sinceva, O. Mitania, L. Baranya, E. Indjica i R. Dalibaltyana). Sudjelovao je na Međunarodnom pijanističkom natjecanju „EPTA“ 2011. Tijekom svog glazbenog školovanja nastupao je u Republici Hrvatskoj, Mađarskoj, Italiji, Makedoniji i Poljskoj. Pedagoškim radom počeo se baviti u Slatini 2004. Surađivao je s Glazbenom školom Franje Kuhača Osijek (2011. – 2014.) kao korepetitor na gudačkom odsjeku.
Trenutno djeluje kao viši umjetnički suradnik/korepetitor solo pjevača pri Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Niz godina nastupao je s prof. bajana Nikolom Jankovim, izvodeći vlastite transkripcije popularnih klasičnih kompozicija. Intenzivno se bavi sviranjem jazza te pisanjem vlastitih transkripcija i parafraza za solo klavir.

Skip to content