IT park Osijek, KK.03.1.2.17.0001

Objavljeno: 03.04.2020

Naziv projekta: IT park Osijek
Kod projekta: KK.03.1.2.17.0001
Naziv poziva: ITU – IT PARK
Nositelj projekta: Grad Osijek
Razdoblje provedbe projekta: 36 mjeseci
Ukupno prihvatljivi troškovi: 36.384.615,38 kune
Iznos EU sufinanciranja: 30.384.615,38 kuna (83.51%)

Sažetak projekta
Projektom “IT park Osijek” planira se izgraditi zgrada “IT poslovni centar” namijenjena za razvoj manjih/mlađih tvrtki i urediti neophodna infrastruktura za dovođenje zgrade “IT poslovni centar” i okolnih parcela u funkciju. Okolne parcele ponudit će se potencijalnim investitorima koji zapošljavaju veći broj ljudi i planiraju dodatno rasti, te koji su voljni i sposobni samostalno investirati i graditi svoj objekt. Okupljanjem ICT tvrtki na jednome mjestu stvorit će se sinergijski efekt kroz razmjenu iskustava, znanja i poslovnih prilika. Projektom IT parka stvoriti će se nova, adekvatna i atraktivna poduzetnička infrastruktura koja za cilj ima omogućiti privlačenje, rasti i razvoj tvrtki iz IT sektora.

Opis projekta
Na lokalno/regionalnoj razini IT sektor muče 2 velika problema: a) prostorna infrastruktura b) neadekvatni ljudski potencijali, odnosno radna snaga. Projektom “IT park Osijek” će se kompletno infrastrukturno opremiti prostor na kojem će Grad Osijek izgraditi zgradu “IT poslovni centar” opremljenu naprednim tehnologijama za komunikaciju, zajedničke edukativne i druge aktivnosti korisnika te prostorima za poslovanje malih i mikro tvrtki i start-upova IT sektora, dok će na okolnim parcelama male i srednje IT tvrtke graditi svoje poslovne zgrade. U prostorima IT poslovnog centra odvijati će se razni poslovni, poduzetnički i edukativni programi koji za cilj imaju omogućiti kvalitetnije i brže stjecanje poslovnih znanja i vještina potrebnih za razvoj MSP-ova, dok će KESC/IT akademija (radni naziv projekta koji će se provoditi iz drugog programa) rješavati specifično pitanje kvalitetne i ciljane edukacije zainteresiranih za zapošljavanje i zaposlenih u IT tvrtkama. “IT poslovni centar” prostirat će se na više od 4000 m2 i imati će 30ak uredskih prostora veličine 20-70 m2 (s opcijom interne komunikacije), modularnu konferencijsku sala s cca 300 sjedećih mjesta koju je moguće podijeliti na 3 dijela, coworking prostor za 30ak radnih jedinica, prostor za informatički laboratorij s opcijom za sigurno pohranjivanje opreme, minimalno 2 multifunkcionalna prostora (namijenjena edukativnim i informativnim radionicama, radnim sastancima i prezentacijama te druženju); prostor za opći sadržaj. Cilj je na jednom mjestu okupiti mikro, male i srednje poduzetnike iz IT sektora kako bi se ostvario sinergijski efekt kroz zajedničku razmjenu kako znanja i vještina tako i poslovnih/poduzetničkih prilika i pothvata.

IT park/IT poslovni centar Osijek jedan je od strateških projekata Grada Osijeka u okviru Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), kojeg je podržala i Vlada Republike Hrvatske te je na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2017. donijela Zaključak, kojim se podupire projekt i izgradnja, odnosno stvaranje uvjeta za privlačenje, rast i razvoj tvrtki iz IT sektora.
Važno je napomenuti i da je u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine ICT/IT horizontalna tema koja se proteže kroz sva prioritetna područja. Isto tako Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014.-2020. prepoznala je ovu industriju kao industrijsku djelatnost koja ima veliki potencijal rasta i zapošljavanja. Najveći potencijal rasta i zapošljavanja je prepoznat u računalnom programiranju, savjetovanju i s njima povezanim djelatnostima. U skladu s tom činjenicom, računalno programiranje, savjetovanje i s njim povezane djelatnosti su prema Industrijskoj strategiji Republike Hrvatske 2014.-2020., uzimajući u obzir vještine zaposlenih, tehnološku razinu, dodanu vrijednost, učinkovitost poslovanja, izvoz i potencijal rasta, prepoznati kao strateška industrijska djelatnost.
Izgradnjom i stavljanjem u funkciju IT parka/IT poslovnog centra Osijek, očekuje se razvoj postojećih IT tvrtki i porast novoosnovanih poduzeća u IT sektoru te zapošljavanje.
Nositelj pripreme i provedbe projekta je Grad Osijek. Projekt doprinosi gospodarskom i društvenom razvoju, što će omogućiti razvoj novih poduzetničkih kapaciteta i prilika, edukacijskih programa i poslovnih mogućnosti kako za građane grada Osijeka tako i za područje cijele UA Osijek.

Svrha i opravdanost
U Osijeku postoji niz informatičkih tvrtki od kojih neke već duži niz godina uspješno posluje na međunarodnom tržištu. Druge su nešto mlađe, ali su se već uspjele nametnuti kao autoriteti u svojim poslovnim nišama ili su na najboljem putu da to postanu. Te tvrtke zapošljavaju stručnjake, proizvode kvalitetan softver i izvoze na mnoga tržišta diljem svijeta. Upravo iz razloga što su neke od njih orijentirane uglavnom ili potpuno na izvoz, na domaćem se tržištu za njih često niti ne zna, iako posluju bolje od većine ostalih tvrtki u našem okružju.
Mnoge tvrtke ovog sektora izrazile su nam želju za zajedničkim radnim prostorom jer smatraju da će zajedništvom povisiti razinu kreativnosti i pozitivne kompetitivnosti svojih djelatnika, koji tada u sinergiji i natjecanju s ostalima mogu znatno doprinijeti postizanju kvalitetnijih radnih postignuća.
Popularizaciji zanimanja iz IT sektora i povećanju atraktivnosti struke programera među mladima uvelike pridonosi Udruga Osijek Software City koja je osnovana 2013. godine na inicijativu najvažnijih tvrtki IT sektora županije, čiji je krajnji cilj postići prepoznatljivost Osijeka u svijetu kao grada u kojemu žive i rade IT stručnjaci te kao grada u kojemu djeluje puno tvrtki koje proizvode dobar softver.

Održivost rezultata
Komunalnim opremanjem IT parka te stavljanjem u funkciju IT poslovnog centra stvorit će se pretpostavke za kreiranje centralnog mjesta odvijanja svih događanja vezanih uz IT sektor. U prostorima IT poslovnog centra odvijat će se razni poslovni, poduzetnički i edukacijski programi koji za cilj imaju omogućiti kvalitetnije i brže stjecanje poslovnih znanja i vještina potrebnih za razvoj MSP-ova, a IT akademija/KESC (Knowledge Economy Skills Centre) rješavati će pitanje kvalitetne i ciljane edukacije zainteresiranih za zapošljavanje i zaposlenih u IT tvrtkama. IT parkom će upravljati Grad Osijek.

Kontakt:
Igor Galir
IT savjetnik
Upravni odjel za programe Europske unije
Igor.Galir@osijek.hr
031 229 138

Skip to content