Godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području grada Osijeka za 2020.

Objavljeno: 10.03.2020

Godišnjim programom utvrđuje se provedba obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije, kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Osijeka u 2020.

Pod obveznom dezinsekcijom podrazumijevamo učinkovito suzbijanje komaraca. Učinkovito suzbijanje komaraca je višegodišnji organizirani neprekidni program suzbijanja. U sebi sadrži radnje uzorkovanja i prosudbe brojnosti populacije komaraca te na osnovu znanstveno utvrđenih uobičajenih spoznaja temeljimo njihovo suzbijanje. Komarci predstavljaju epidemiološki značaj u smislu prenošenja niza zaraznih bolesti. Jednako tako javlja se problem prekomjerne brojnosti populacije koja utječe na kvalitetu života građana.
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisano je da su Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.
Na temelju otvorenog postupka javne nabave usluga kontrole i suzbijanja komaraca Grad Osijek je sklopio s:
– Zajednicom ponuditelja (Vetam d.o.o – nositelj ponude., Asanator d.o.o., Cosmosol d.o.o. i Sanitacija Osijek d.d.) dana 6. svibnja 2019. Ugovor o pružanju usluga adulticidnog tretmana komaraca sa zemlje na rok od 2 godine.
– Zajednicom ponuditelja (Vetam d.o.o – nositelj ponude., Asanator d.o.o., Cosmosol d.o.o. i Sanitacija Osijek d.d.) dana 14. svibnja 2019. Ugovor o pružanju usluga larvicidnog tretmana komaraca sa zemlje na rok od 2 godine.
U cilju osiguranja monitoringa i stručnog nadzora nad provođenjem usluga tretmana komaraca na području grada Osijeka, Grad Osijek i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sklopili su dana 29. travnja 2019. Ugovor o obavljanju monitoringa i stručnog nadzora nad provođenjem usluga tretmana komaraca na području grada Osijeka u 2019. i 2020. Planirana sredstva za kontrolu i suzbijanje komaraca iznose 3.100.000,00 kn.

Deratizacija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja prisutne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.
Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprečavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.
Na području Grada Osijeka provode se dvije akcije obvezne preventivne deratizacije:
1. proljetna akcija (ožujak-svibanj)
2. jesenska akcija (rujan-studeni)
Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za usluge obvezne preventivne deratizacije na području Grada Osijeka, Grad Osijek dana 30. travnja 2019. sklopio je s Zajednicom ponuditelja (Pestrid d.o.o. kao nositeljem ponude, Asanator d.o.o., Cosmosol d.o.o., Sanitacija Osijek d.d. i Veterinarska stanica Vetam d.o.o.) Ugovor o pružanju usluge preventivne deratizacije na području Grada Osijeka na rok od 2 godine.

U cilju osiguranja stručnog nadzora nad provođenjem usluga preventivne deratizacije na području Grada Osijeka u 2019. i 2020., Grad Osijek i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sklopili su Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad provođenjem usluga preventivne deratizacije na području Grada Osijeka u 2019. i 2020. Planirana sredstva za poslove deratizacije iznose 1.700.000,00 kn.

Edukativne i informativne aktivnosti provodimo u suradnji s ugovorenim partnerima tako je Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije započeo je s promocijom zdravlja vezano za prevenciju od vektorskih bolesti, najezde glodavaca i komaraca.

glodavci_brosura_i_poster

ZZJZ – Letak A4 Komarci 2020_02

ZZJZ – Letak A5 Komarci 2020_02

Skip to content