E-RAČUN – CEF projekt „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143.

Objavljeno: 20.12.2019

Projektom “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)” završila je jednogodišnja suradnja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja projekta, s do sada najvećim brojem partnera, ukupno 80, od kojih je jedan i Grad Osijek. Projektom su uvedene digitalnie procedure u procesu fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna u javnom i državnom sektoru, pa tako i u Gradu Osijeku.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao CEF Telekom koordinator i partner projektu organiziralo je javno predstavljanje rezultata CEF projekta „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143.

Svrha i cilj događanja bila je predstaviti široj javnosti i zainteresiranim dionicoma eRačun i njegovo uvođenje u procese javne nabave u Republici Hrvatskoj, novi zakonodavni okvir i europsku normu za eRačun te ujedno predstaviti i In-LoRe projekt, kao i dosadašnje projekte i njihove ključne rezultate koji su postignuti provođenjem projekta kroz CEF Telekom program.

Događanje je pružilo voditeljima projekta da pobliže upoznaju sudionike i javnost s eRačunom i njegovoim uvođenja u postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj. Predstavljeni su koordinator kao nositelj projekta i 80 projektnih partnera te pojedinosti o projektu;

12 mjeseci trajanja projekta
Vrijednost projekta preko 1 miljun Eura
4 glavne projektne aktivnosti
Najveći CEF Telekom partnerski konzorcij

65 projektnih partnera registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna.
54 projektna partnera izvršila prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te integrirani s platformom „eRačun za državu”. Provedeni su treninzi projektnih partnera i ostalih ključnih dionika – cca 30 radionica, a educirano je cca 1000 subjekata.
Također su se sudionici podsjetili na zakonodavni okvir, modele razmjene eRačuna koji su najčešći u Republici Hrvatskoj, funkcionalnost nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna sukladno europskoj normi za eRačun. Sudionicima je također prezentiran CEF Telekom program, dosada završeni i prijavljeni projekti (eInvoicing, eDelivery, eProcurement, Cyber Security), gradivni blokovi CEF Telecom te natječaji koji su otvoreni do 14. studenog 2019. u svrhu korištenja tehnologija za konkurentnije i sigurnije digitalno gospodarstvo, s posebnim naglaskom na buduće projekte koje će provoditi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

https://gospodarstvo.gov.hr/aktualno/cef-telekom-projekt-ministarstva-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-einlore-uvodjenja-elektronickog-racuna-u-poslovanje-tijela-lokalne-i-podrucne-samouprave/11491

https://www.mingo.hr/page/cef-telekom-projekt-ministarstva-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-einlore-uvodenja-elektronickog-racuna-u-poslovanje-tijela-lokalne-i-podrucne-samou

 

Skip to content